CÍMER

2017

Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(V.10.) önkormányzati rendelete a házasságkötésről

 

2016

Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(VI.22.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

 

2015

Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(III.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díjáról

Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgáltatásról

 

2014

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (X.21.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(IX.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (IX.1.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.6.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadás-átvétel szabályairól

 

2013

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

 

2011

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről

Gecse község Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2004. (VI. 25.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás egyes szabályairól (egységes szerkezetben)

 

Exact Office Kft.