• Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Aktuális PDF Nyomtatás E-mail 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a gyarmati hulladékudvar téli nyitvatartása

2015. november 2-től

kedd 10,00-16,00 óráig

szombat 10,00-16,00 óráig

 „Közterületen a zöldhulladék elhelyezése is illegális”

A nyár végi időszakban az egyik leggyakoribb a frissen levágott fű és a lehullott, rothadó, fogyasztásra már alkalmatlan gyümölcs. Az ilyen hulladék azonban kiváló táplálék a vaddisznó számára, ezzel segítve az állatok belterületen való megtelepedését, állandó jelenlétét.

Az örökzöldek lenyesett ágai szintén veszélyforrást jelenthetnek: a fenyő és a tuja, főleg elszáradt állapotban fokozottan tűzveszélyes.

Mint ahogy a nagy mennyiségben, egyben lerakott zöldhulladék, mert a végbemenő lebomlási folyamatok öngyulladáshoz vezethetnek. Az „erdei komposztnak” hitt zöldhulladék-halom akár több hektár erdőt veszélyeztető tűzfészekké is válhat.

A zöldhulladék illegális lerakásának komoly természetvédelmi kockázata is van, mivel elősegíti az invazív fajok, például a bálványfa, a parlagfű és a japán keserűfű terjedését. Az agresszív idegenhonos fajok a főváros környékén még meglévő őshonos védett erdők rovására terjeszkednek, visszaszorításuk nagy erőfeszítést igényel.

Akinek zöldhulladéka keletkezik, és azt nem kívánja, vagy nem tudja kertjében komposztálni, azt a bio szemétgyűjtő edénybe helyezve tegye legális elszállításra alkalmassá.

Forrás: Humusz Szövetség


Országos tűzgyújtási tilalom elrendelése 2015. július 3-tól visszavonásig


A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, továbbá az erdőterületen és a szabadban történő tűzgyújtás szabályai az alábbiakban olvashatók.

Fokozott tűzveszély esetén az erdészeti hatóság, illetve az erdőgazdálkodásért felelős miniszter rendelheti el a tűzgyújtási tilalmat, például a katasztrófavédelem kezdeményezésére. Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

Országos tűzgyújtási tilalom idején az önkormányzat által engedélyezett növényi hulladék égetése is tilos, valamint a katasztrófavédelem által kiadott irányított égetési engedélyek is érvényüket vesztik.

A tűzgyújtási tilalom elrendelése és annak visszavonása függ a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától. A tűzgyújtási tilalomról az érintett hatóságok a hivatalos honlapjukon teszik közzé a tűzgyújtási tilalomról szóló határozatot és térképet, de erről az országos közszolgálati média is tájékoztatást ad. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról – mint a jelenleg kihirdetett esetben is – a www.erdotuz.hu weboldal, valamint az onnan is elérhető szakmai honlapok is tájékoztatnak, amelyek ezen túl számos egyéb hasznos információval is szolgálnak. Honlapja kiemelt helyén
teszi közzé a hírt a katasztrófavédelem is: www.katasztrofavedelem.hu

A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él!

Az említett honlapokon napi frissítéssel megtekinthető az aktuális állapot. A lakosság a lakóhelye környékén található erdőterületekről az erdészeti hatóság által készített interaktív erdőtérképen is tájékozódhat.

 


Tűzvédelmi tájékoztató a kalászos termény betakarítási, kazalozási,
szalma összehúzási és bálázási munkáihoz.


A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen tűzveszélyes is. Arra kellő körültekintéssel kell felkészülni, különösen fontos a betakarítási munkálatokban résztvevő erőgépek tűzvédelme, az aratásra, illetve a tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betartása. Ezeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza.
 

Azért, hogy a meggondolatlanság, felelőtlenség miatt ne vesszen kárba az egész éves mezőgazdasági munka, az alábbi szabályok betartása különösen fontos:

 • - A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalma összehúzási és bálázási munkáiban csak tűzoltó készülékkel ellátott erő-és munkagép, valamint jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte.
 • - Kötelező az akkumulátorok megfelelő védőburkolása, illetve kipufogó és a szikratörő éghető anyagoktól való megtisztítása legalább naponta egyszer.
 • - Figyelni kell arra is, hogy sehol se csepegjen az üzemanyag vagy hidraulika-folyadék, mert ez nagyban segítheti egy esetleges tűz terjedését.
 • - Fontos, hogy a munkagépet tilos a gabonatáblán, illetve tarlón üzemanyaggalfeltölteni.
 • - A járműveken nyílt láng használatával járó karbantartást, javítást nem szabad végezni gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén, hiszen e munka során üzemanyag folyhat el, amelyet a nyílt láng lángra lobbanthat.
 • - Az aratást lehetőleg közút, illetőleg vasútvonal mentén kell először elvégezni, ezek mellett legalább három méter széles védőszántást kell kialakítani.
 • - Ugyanilyen védőszántást kell készíteni akkor, ha a munkaszünet idejére a kombájnt nem tudják a gabonatáblától, kazaltól legalább 15 méter távolságban leállítani.
 • - A munkálatok közbeni dohányzás veszélyeit is fontos szem előtt tartani, gabonatáblán még a járművek, erő- és munkagépek vezetőfülkéiben sem szabad dohányozni. Az aratás idejére a gabonatáblától 15 méterre kell dohányzó helyet kijelölni, ott vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.
 • - A szalmaösszehúzást és kazalozást végző erőgépek csak olyan távolságra közelíthetik meg a szalmát és a kazlat, hogy az ne jelentsen gyújtási veszélyt, ugyanis az erőgépek kipufogócsöve könnyen lángra lobbanthatja a száraz szalmát.
 • - Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az ezer négyzetmétert, és a szabadban összerakott kazlak között legalább húsz méter távolságot kell tartani, vasúti vágánytól legalább száz, közúttól és erdőtől legalább huszonöt méterre kell elhelyezni ezeket.
 • - A korábbi szabályozáshoz képest fontos változás, hogy a betakarítási munkák során használt, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén, annak tervezett időpontját 10 nappal előbb írásban a tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek egy példányát a járművön el kell helyezni.

Kelt; Pápa, 2015. július 2.


Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

 


A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási

települési ügysegédjének ügyfélfogadási ideje Vaszar településen

Ügyfélfogadás

rendszeressége

időpont

időtartam

hetente

hétfő

8,00-12,00


 

MEGHÍVÓ

 

Értesítem Önt, hogy 2014. február 12-én 9,00 órakor testületi ülést tartunk, melyre tisztelettel meghívom.
 

Az ülés helye: Közösségi Ház Gecse, Kossuth u. 46.

Napirend:

Napirendi javaslat:
1. Bm pályázat benyújtásáról döntés

Előadó: Istenes Gyula polgármester

 

Kérem, az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen!

Gecse, 2014. február 11.
 

Istenes Gyula
polgármester

 


 

MEGHÍVÓ


Vaszar, Gecse és Takácsi Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete

2014. február 4-én 17,30 órakor együttes testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
 

Helye: Önkormányzat közösségi háza 8543 Gecse, Kossuth u. 46.
 

Napirendi pontok:
 

1. Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadása Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző
 

2. Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására vonatkozó megállapodás módosításának elfogadása
 

Előadó: Istenes Gyula polgármester
 

Vaszar, 2014. január 29.
 

  Varga Péter                  Istenes Gyula                Kunszt Szabolcs
   polgármester                    polgármester                      polgármester

 


 


Vaszar, Gecse, Takácsi Községek Önkormányzatai Képviselő-testületei tagjai számának meghatározása


 

Tisztelt Lakosaink!

Községünkben továbbra is nagy probléma, hogy a szemetet illegálisan helyezik el a falu területén. Ezért ismételten tájékoztatom a lakosságot a község területén lévő hulladékudvar kínálta lehetőségekre. Ezen a hulladékudvaron került biztosításra, hogy többek között a gecsei lakosok a háztartásban keletkező hulladékokat ingyenesen elhelyezhessék. A hulladékudvar állandó, év közben folyamatos nyitvatartást biztosít.

Hulladékudvar címe: 9126 Gyarmat Petőfi u. 25.

Nyitvatartás:

Kedd: 12,00-18,00

Szombat: 12,00-18,00

A hulladékudvarban ingyenesen helyezhető el:

- Veszélyes hulladékok közül alkalmanként összesen 50 kg mennyiségben, de évente

legfeljebb 150 kg mennyiségben helyezhetők el elemek, akkumulátorok, elektronikai

hulladékok (izzó, fénycső), festékes és vegyszeres göngyölegek

- A veszélyes hulladéknak minősülő fáradtolaj hulladék alkalmanként 4 liter, de évente

legfeljebb 8 liter mennyiségben adható át a hulladékudvarban.

- Használt étolaj- és zsír hulladék alkalmanként 5 liter, de évente legfeljebb 60 liter

helyezhető el.

- Havonta 1 m3, de évente legfeljebb 3 m3 inert hulladék helyezhető el. Inert

hulladéknak tekintendő az ingatlanokon – hibaelhárításból vagy javításból származó

építési, bontási tevékenység során keletkező, veszélyes hulladékot nem tartalmazó,

elsősorban beton, tégla cserép, kerámia hulladék (Pala, kátránypapír nem helyezhető

el!).

- Mennyiségi korlátozás nélkül helyezhető el lom, műanyag, papír, üveg (ablaküveg),

fém csomagolási hulladék, textil hulladék, fa nyesedék (csak fanyesedék vihető, fű,

növényi maradványok nem!).

- Műszaki cikkek (mosógép, tv, hűtő): lakossági mennyiségben.

- Gumi (legfeljebb kisteherautó méretű): havi 4 db, évi maximum 12 db.

A hulladékudvarra történő hulladék szállításkor kérem a lakosságot, hogy vigyék magukkal az

számlát, melyen az ügyfélazonosító szám található, lakcímkártyájukat is az azonosításhoz.

Kérjük a lakosokat, hogy a hulladékudvarra a hulladékot különválogatva vigyék el.

A hulladékszigeten lehet eldobni az újságpapírt, a háztartási üvegeket, az üdítős, sörös

fémdobozokat, a konzervdobozokat (elöblítve), a PET palackokat, étolajos, mosószeres

flakonokat (elöblítve).

Ezzel is csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége, továbbá a község területén illegálisan kidobott hulladékok mennyisége!

Kérem a Tisztelt Lakosokat, hogy a hulladékudvar szolgáltatásait minél szélesebb körben vegyék igénybe

Gecse, 2013. október 21.

Pfilfné Bagics Judit

jegyző


 

 

 

 


 

TÁJÉKOZTATÓ A TANKÖNYVOSZTÁS IDŐPONTJÁRÓL a Gyarmati Kossuth Lajos Általános Iskolában

 


 

 

 

 

Katasztrófavédelem tájékoztatása az aratáskor betartandó tűzvédelmi szabályokról

 

 


 

 

MÁV tájékoztatása 2013. június 03-án 8:30-tól 2013. június 10-én 14:30-ig menetrend módosításról

 

 

 


Földhivatal értesítése határszemléről


 

 

 

 

MÁV tájékoztatása menetrend módosításáról 2013. május 27. és május 31. közötti időszakban (vágányzári információ)

 

 


A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság országos digitális átállásról szóló hirdetménye   

 

 

 

 

Digitális átállás állami támogatás iránti igény

 

 


Hulladékudvar nyári nyitvatartása Gyarmaton:

Kedd, Szombat 12,00-18,00


Tisztelt Lakosaink!
Községünk területén az utóbbi időben egyre gyakoribbá vált, hogy a kutyák szabadon kószálnak a közterületeken.
Kérem a tisztelt lakosokat, hogy a kutyáját mindenki olyan körülmények között tartsa, hogy az ne tudjon az utcára kijutni, más telkére átmenni! Ezzel is próbáljuk mások nyugalmát biztosítani, s az esetleges balesetet elkerülni.
Kérem, szíveskedjenek kutyájukat a közterülettől, más ingatlanától elzárva tartani!
Az, akinek kutyája közterületen szabadon kószál, a szabálysértési törvény alapján pénzbírsággal sújtható.
Kérem a lakosokat, hogy a kutyákat közterületen csak pórázzal és szájkosárral ellátva vezessék!
Gecse, 2013. március 26.
Jegyző


Győr Szolg Tájékoztató 


FELHÍVÁS

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pápai Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra


 

 

 

Info

 Informatikai Partnerünk és a
honlapot szerkesztette az
 

Honlapunknak eddig
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa3

látogatója volt.