• Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Aktuális PDF Nyomtatás E-mail

 

Tisztelt Gazdálkodó!

Értesítem, hogy a 2016. évi Területalapú támogatás igénylése megkezdődött!

Részletek itt!

 


LAKOSSÁGI FELHÍVÁS


az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos
szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály – pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett – megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés).

Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.

A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is –, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a
tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a katasztrófavédelem oldalait (http://www.katasztrofavedelem.hu),
vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu). Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság tájékoztató kisfilmjei az alábbi linkeken tekinthetőek meg:

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=39

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=32

Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

 

 


 


 

Felhívás a lakosság számára

 A tavasz közeledtével ismét előtérbe kerülnek a zöldterületek gondozása, a vízelvezetés, a tüzelés problémái.
Fentiekkel kapcsolatban néhány fontos dologra szeretném felhívni a lakosság figyelmét:

- A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet alapján a közutak kezelésének szabályait a rendelet mellékleteként kiadott szabályzat tartalmazza.
Ennek alapján az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell gondoskodnia az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról.

Kérjük, hogy ez alapján a gondozási munkálatokat szíveskedjenek elvégezni. Kérjük, hogy különös tekintettel gondoskodjanak az árkok tisztántartásáról! Az árkokban folyamatosan nyírják a füvet, az árkokat szíveskedjenek kitakarítani, figyelemmel az elfolyó nyílásokra is. Így szükséges gondoskodni a csapadékvíz elvezetéséről.

A szórakozó, a vendéglátó és az elárusítóhelyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitvatartás ideje alatt a használó köteles tisztántartani. Felkérjük ezen tevékenységet folytatókat, hogy az előírást szíveskedjenek betartani.

- Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezetvédelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről szóló 4/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete ezen felül előírja, hogy szemetet, hulladékot, salakot közterületen tárolni, lerakni, továbbá a közterületet egyéb módon beszennyezni tilos!

- Felhívom a figyelmet, hogy a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001.(XII.21.) kormányrendelet 2. § ((4) bekezdése alapján az alapbírság összege akár 50.000,- Ft is lehet a fenti esetek megszegése esetén!

- Az allergén gyom irtásáról még virágzás előtt gondoskodni szükséges. A parlagfű virágzását meg kell akadályozni adott év június 30. napjáig, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

- Aktuális téma az idő javulásával az égetés. Avar és kerti hulladék megsemmisítéséről elsősorban hasznosításával kell gondoskodni, amennyiben ez nem lehetséges, elszállításáról gondoskodni kell. Erre a településünkön kihelyezett szemétszállító edények alkalmasak, hiszen kimondottan komposztálandó anyag elszállítását teszik lehetővé. Kerti hulladékot csak kialakított tűzrakó helyen lehet égetni, ahol az égetés környezeti kárt nem okoz, emberi egészséget nem veszélyeztet. Kerti hulladékot közterületen égetni tilos! Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari és veszélyes hulladékot. Ezt sajnos nem mindig veszik figyelembe. Kérjük erre fokozottan figyeljenek! Az égetés szélcsendes időben, nagykorú személy felügyelete mellett történhet 14,00-19,00 óra közötti időszakban hétköznapokon. Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani és a parázslást – vízzel, földtakarással, egyéb arra alkalmas módon – meg kell szüntetni.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a felhívásban foglaltakat betartani szíveskedjenek!

Vaszar, 2016. március 22.

Pfilfné Bagics Judit
jegyző

 
 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a gyarmati hulladékudvar téli nyitvatartása

2015. november 2-től

kedd 10,00-16,00 óráig

szombat 10,00-16,00 óráig

 „Közterületen a zöldhulladék elhelyezése is illegális”

A nyár végi időszakban az egyik leggyakoribb a frissen levágott fű és a lehullott, rothadó, fogyasztásra már alkalmatlan gyümölcs. Az ilyen hulladék azonban kiváló táplálék a vaddisznó számára, ezzel segítve az állatok belterületen való megtelepedését, állandó jelenlétét.

Az örökzöldek lenyesett ágai szintén veszélyforrást jelenthetnek: a fenyő és a tuja, főleg elszáradt állapotban fokozottan tűzveszélyes.

Mint ahogy a nagy mennyiségben, egyben lerakott zöldhulladék, mert a végbemenő lebomlási folyamatok öngyulladáshoz vezethetnek. Az „erdei komposztnak” hitt zöldhulladék-halom akár több hektár erdőt veszélyeztető tűzfészekké is válhat.

A zöldhulladék illegális lerakásának komoly természetvédelmi kockázata is van, mivel elősegíti az invazív fajok, például a bálványfa, a parlagfű és a japán keserűfű terjedését. Az agresszív idegenhonos fajok a főváros környékén még meglévő őshonos védett erdők rovására terjeszkednek, visszaszorításuk nagy erőfeszítést igényel.

Akinek zöldhulladéka keletkezik, és azt nem kívánja, vagy nem tudja kertjében komposztálni, azt a bio szemétgyűjtő edénybe helyezve tegye legális elszállításra alkalmassá.

Forrás: Humusz Szövetség


Országos tűzgyújtási tilalom elrendelése 2015. július 3-tól visszavonásig


A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, továbbá az erdőterületen és a szabadban történő tűzgyújtás szabályai az alábbiakban olvashatók.

Fokozott tűzveszély esetén az erdészeti hatóság, illetve az erdőgazdálkodásért felelős miniszter rendelheti el a tűzgyújtási tilalmat, például a katasztrófavédelem kezdeményezésére. Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

Országos tűzgyújtási tilalom idején az önkormányzat által engedélyezett növényi hulladék égetése is tilos, valamint a katasztrófavédelem által kiadott irányított égetési engedélyek is érvényüket vesztik.

A tűzgyújtási tilalom elrendelése és annak visszavonása függ a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától. A tűzgyújtási tilalomról az érintett hatóságok a hivatalos honlapjukon teszik közzé a tűzgyújtási tilalomról szóló határozatot és térképet, de erről az országos közszolgálati média is tájékoztatást ad. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról – mint a jelenleg kihirdetett esetben is – a www.erdotuz.hu weboldal, valamint az onnan is elérhető szakmai honlapok is tájékoztatnak, amelyek ezen túl számos egyéb hasznos információval is szolgálnak. Honlapja kiemelt helyén
teszi közzé a hírt a katasztrófavédelem is: www.katasztrofavedelem.hu

A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él!

Az említett honlapokon napi frissítéssel megtekinthető az aktuális állapot. A lakosság a lakóhelye környékén található erdőterületekről az erdészeti hatóság által készített interaktív erdőtérképen is tájékozódhat.

 


Tűzvédelmi tájékoztató a kalászos termény betakarítási, kazalozási,
szalma összehúzási és bálázási munkáihoz.


A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen tűzveszélyes is. Arra kellő körültekintéssel kell felkészülni, különösen fontos a betakarítási munkálatokban résztvevő erőgépek tűzvédelme, az aratásra, illetve a tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betartása. Ezeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza.
 

Azért, hogy a meggondolatlanság, felelőtlenség miatt ne vesszen kárba az egész éves mezőgazdasági munka, az alábbi szabályok betartása különösen fontos:

 • - A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalma összehúzási és bálázási munkáiban csak tűzoltó készülékkel ellátott erő-és munkagép, valamint jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte.
 • - Kötelező az akkumulátorok megfelelő védőburkolása, illetve kipufogó és a szikratörő éghető anyagoktól való megtisztítása legalább naponta egyszer.
 • - Figyelni kell arra is, hogy sehol se csepegjen az üzemanyag vagy hidraulika-folyadék, mert ez nagyban segítheti egy esetleges tűz terjedését.
 • - Fontos, hogy a munkagépet tilos a gabonatáblán, illetve tarlón üzemanyaggalfeltölteni.
 • - A járműveken nyílt láng használatával járó karbantartást, javítást nem szabad végezni gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén, hiszen e munka során üzemanyag folyhat el, amelyet a nyílt láng lángra lobbanthat.
 • - Az aratást lehetőleg közút, illetőleg vasútvonal mentén kell először elvégezni, ezek mellett legalább három méter széles védőszántást kell kialakítani.
 • - Ugyanilyen védőszántást kell készíteni akkor, ha a munkaszünet idejére a kombájnt nem tudják a gabonatáblától, kazaltól legalább 15 méter távolságban leállítani.
 • - A munkálatok közbeni dohányzás veszélyeit is fontos szem előtt tartani, gabonatáblán még a járművek, erő- és munkagépek vezetőfülkéiben sem szabad dohányozni. Az aratás idejére a gabonatáblától 15 méterre kell dohányzó helyet kijelölni, ott vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.
 • - A szalmaösszehúzást és kazalozást végző erőgépek csak olyan távolságra közelíthetik meg a szalmát és a kazlat, hogy az ne jelentsen gyújtási veszélyt, ugyanis az erőgépek kipufogócsöve könnyen lángra lobbanthatja a száraz szalmát.
 • - Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az ezer négyzetmétert, és a szabadban összerakott kazlak között legalább húsz méter távolságot kell tartani, vasúti vágánytól legalább száz, közúttól és erdőtől legalább huszonöt méterre kell elhelyezni ezeket.
 • - A korábbi szabályozáshoz képest fontos változás, hogy a betakarítási munkák során használt, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén, annak tervezett időpontját 10 nappal előbb írásban a tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek egy példányát a járművön el kell helyezni.

Kelt; Pápa, 2015. július 2.


Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

 


A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási

települési ügysegédjének ügyfélfogadási ideje Vaszar településen

Ügyfélfogadás

rendszeressége

időpont

időtartam

hetente

hétfő

8,00-12,00


 

MEGHÍVÓ

 

Értesítem Önt, hogy 2014. február 12-én 9,00 órakor testületi ülést tartunk, melyre tisztelettel meghívom.
 

Az ülés helye: Közösségi Ház Gecse, Kossuth u. 46.

Napirend:

Napirendi javaslat:
1. Bm pályázat benyújtásáról döntés

Előadó: Istenes Gyula polgármester

 

Kérem, az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen!

Gecse, 2014. február 11.
 

Istenes Gyula
polgármester

 


 

MEGHÍVÓ


Vaszar, Gecse és Takácsi Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete

2014. február 4-én 17,30 órakor együttes testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
 

Helye: Önkormányzat közösségi háza 8543 Gecse, Kossuth u. 46.
 

Napirendi pontok:
 

1. Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadása Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző
 

2. Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására vonatkozó megállapodás módosításának elfogadása
 

Előadó: Istenes Gyula polgármester
 

Vaszar, 2014. január 29.
 

  Varga Péter                  Istenes Gyula                Kunszt Szabolcs
   polgármester                    polgármester                      polgármester

 


 


Vaszar, Gecse, Takácsi Községek Önkormányzatai Képviselő-testületei tagjai számának meghatározása


 

Tisztelt Lakosaink!

Községünkben továbbra is nagy probléma, hogy a szemetet illegálisan helyezik el a falu területén. Ezért ismételten tájékoztatom a lakosságot a község területén lévő hulladékudvar kínálta lehetőségekre. Ezen a hulladékudvaron került biztosításra, hogy többek között a gecsei lakosok a háztartásban keletkező hulladékokat ingyenesen elhelyezhessék. A hulladékudvar állandó, év közben folyamatos nyitvatartást biztosít.

Hulladékudvar címe: 9126 Gyarmat Petőfi u. 25.

Nyitvatartás:

Kedd: 12,00-18,00

Szombat: 12,00-18,00

A hulladékudvarban ingyenesen helyezhető el:

- Veszélyes hulladékok közül alkalmanként összesen 50 kg mennyiségben, de évente

legfeljebb 150 kg mennyiségben helyezhetők el elemek, akkumulátorok, elektronikai

hulladékok (izzó, fénycső), festékes és vegyszeres göngyölegek

- A veszélyes hulladéknak minősülő fáradtolaj hulladék alkalmanként 4 liter, de évente

legfeljebb 8 liter mennyiségben adható át a hulladékudvarban.

- Használt étolaj- és zsír hulladék alkalmanként 5 liter, de évente legfeljebb 60 liter

helyezhető el.

- Havonta 1 m3, de évente legfeljebb 3 m3 inert hulladék helyezhető el. Inert

hulladéknak tekintendő az ingatlanokon – hibaelhárításból vagy javításból származó

építési, bontási tevékenység során keletkező, veszélyes hulladékot nem tartalmazó,

elsősorban beton, tégla cserép, kerámia hulladék (Pala, kátránypapír nem helyezhető

el!).

- Mennyiségi korlátozás nélkül helyezhető el lom, műanyag, papír, üveg (ablaküveg),

fém csomagolási hulladék, textil hulladék, fa nyesedék (csak fanyesedék vihető, fű,

növényi maradványok nem!).

- Műszaki cikkek (mosógép, tv, hűtő): lakossági mennyiségben.

- Gumi (legfeljebb kisteherautó méretű): havi 4 db, évi maximum 12 db.

A hulladékudvarra történő hulladék szállításkor kérem a lakosságot, hogy vigyék magukkal az

számlát, melyen az ügyfélazonosító szám található, lakcímkártyájukat is az azonosításhoz.

Kérjük a lakosokat, hogy a hulladékudvarra a hulladékot különválogatva vigyék el.

A hulladékszigeten lehet eldobni az újságpapírt, a háztartási üvegeket, az üdítős, sörös

fémdobozokat, a konzervdobozokat (elöblítve), a PET palackokat, étolajos, mosószeres

flakonokat (elöblítve).

Ezzel is csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége, továbbá a község területén illegálisan kidobott hulladékok mennyisége!

Kérem a Tisztelt Lakosokat, hogy a hulladékudvar szolgáltatásait minél szélesebb körben vegyék igénybe

Gecse, 2013. október 21.

Pfilfné Bagics Judit

jegyző


 

 

 

 


 

TÁJÉKOZTATÓ A TANKÖNYVOSZTÁS IDŐPONTJÁRÓL a Gyarmati Kossuth Lajos Általános Iskolában

 


 

 

 

 

Katasztrófavédelem tájékoztatása az aratáskor betartandó tűzvédelmi szabályokról

 

 


 

 

MÁV tájékoztatása 2013. június 03-án 8:30-tól 2013. június 10-én 14:30-ig menetrend módosításról

 

 

 


Földhivatal értesítése határszemléről


 

 

 

 

MÁV tájékoztatása menetrend módosításáról 2013. május 27. és május 31. közötti időszakban (vágányzári információ)

 

 


A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság országos digitális átállásról szóló hirdetménye   

 

 

 

 

Digitális átállás állami támogatás iránti igény

 

 


Hulladékudvar nyári nyitvatartása Gyarmaton:

Kedd, Szombat 12,00-18,00


Tisztelt Lakosaink!
Községünk területén az utóbbi időben egyre gyakoribbá vált, hogy a kutyák szabadon kószálnak a közterületeken.
Kérem a tisztelt lakosokat, hogy a kutyáját mindenki olyan körülmények között tartsa, hogy az ne tudjon az utcára kijutni, más telkére átmenni! Ezzel is próbáljuk mások nyugalmát biztosítani, s az esetleges balesetet elkerülni.
Kérem, szíveskedjenek kutyájukat a közterülettől, más ingatlanától elzárva tartani!
Az, akinek kutyája közterületen szabadon kószál, a szabálysértési törvény alapján pénzbírsággal sújtható.
Kérem a lakosokat, hogy a kutyákat közterületen csak pórázzal és szájkosárral ellátva vezessék!
Gecse, 2013. március 26.
Jegyző


Győr Szolg Tájékoztató 


FELHÍVÁS

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pápai Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra


 

 

 

Info

 Informatikai Partnerünk és a
honlapot szerkesztette az
 

Honlapunknak eddig
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa4

látogatója volt.