Értesítem Önt, hogy 2010. szeptember 15-én, 9,00 órakor testületi ülést tartunk, melyre
tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Közösségi Ház Gecse, Kossuth u. 46.


Napirend:


1. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2010.IX….)önkormányzati rendelete a Gecse Község Önkormányzata 2010. évi
költségvetésről szóló 3/2010.(II.11.) rendeletének módosításáró
l
Előadó: Istenes Gyula polgármester
2. Az Önkormányzat gazdálkodásának 2010. év első félévéről szóló tájékoztató az 1992.
évi XXXVIII. Tv. 79. §-ának megfelelően

Előadó: Istenes Gyula polgármester
3. Beszerzési szabályzat elfogadása
4. Bóbita Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása
Előadó: Istenes Gyula polgármester
5. Szociális ügyek (zárt ülés keretében kerül megvitatásra)
Kérem, az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen!

Gecse, 2010. szeptember 9.


Tisztelettel:
Istenes Gyula
polgármester