CÍMER

 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Osztály által tervezett bejárások május 13-tól október végéig, bármely időpontban, bármely, a pápai járáshoz tartozó szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő, nádas, vagy fásított terület művelési ágban nyilvántartott termőföldet érinthetik. Emellett a földhivatali osztály hatáskörébe tartozó ügytípusokkal összefüggésben álló, de nem termőföld besorolású ingatlanok is képezhetik ellenőrzések tárgyát.

Mezei Zsolt

polgármester

 


 

 


 

 


 

 


Összeíró adatlap letöltése (PDF)


 

 


Tisztelt Lakosok!

A hulladékgazdálkodás MOHU Zrt. általi átszervezéséhez kapcsolódóan ez alábbi linkekenlévő információk segíthetik a szemét elszállításhoz kapcsolódó információk megszerzését:

 

Hulladékudvar új nyitvatartási rendje:

https://gyhg.hu/storage/dokumentumok/Nya%CC%81ri%20Hullade%CC%81kudvar%20Nyitvatarta%CC%81si%20napok%202023.07.03%20to%CC%81l.pdf

 

Hulladékudvarok mennyiségi befogadási rendje:

https://gyhg.hu/storage/dokumentumok/hullad%C3%A9kudvarok_mennyis%C3%A9gi_befogad%C3%A1si_rendje.pdf

 

Hulladéknaptár:

http://inweb.gyorszol.hu/szlarekl/index.php?p=H&c=GYHG%20

 

Általános tájékoztató:

https://www.gyhg.hu/lakossagi-hulladekszallitasi-informaciok-videk#


Gecse Község Önkormányzata

 


 

 


 

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy a cégünk üzemeltetésében lévő hulladékudvarok 2023. április 01-től, nyári nyitvatartási rendre térnek át, mely Gyarmat esetében a következő:

Kedd:          10,00-18,00

Szombat:    15,30-18,00

 


 


 


 


 

 


A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatja az érdeklődőket,

hogy a cég működési területén lévő hulladékudvarok

november 1-től átállnak a téli nyitvatartási rendre.

A településükhöz tartozó hulladékudvar nyitva tartása a következőként alakul:

Gyarmat

kedd 8:00-16:00

szombat 13:30-16:00

 

A nyitvatartásról a http://www.gyhg.hu weboldalon és a Hulladék 112 applikációban további információ olvasható.

 


 


 


 

Településkép védelmi rendelet módosításának
egyeztetésre

Tisztelt gecsei Polgárok, egyházak, érdekképviseleti, civil- és gazdálkodó szervezetek!

Elkészült Gecse Község Településkép védelmi Rendelet módosításának tervezete, amelyet véleményezésre közzéteszünk Gecse Község honlapján (www.Gecse.hu). Egyben tájékoztatjuk Önöket, hogy a Településképi Rendelet módosítás a veszélyhelyzet miatt a honlapon kerül ismertetésre. A rendelet módosítása központi jogszabályi előírások átvezetését tartalmazza.

A lakosság, az egyházak a bejelentkezett érdekképviseleti, civil- és gazdálkodó szervezetek, (partnerek) a rendelettel kapcsolatban véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek 15 napon belül – 2021. december 1. napjáig írásban a polgármesternek címezve, vagy elektronikusan a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

Várjuk észrevételeiket a településképi rendelettel kapcsolatban!

Gecse, 2021. november 16.

Istenes Gyula
polgármester

  Állás pályázatok

 

 

 


 

 


 Meghívó

Tájékoztatom a lakosságot, hogy az önkormányzat által kötelezően elkészítendő Településképi Arculati Kézikönyv módosításához kapcsolódóan

tájékoztató fórumot

tartunk Gecsén a Közösségi házban

2020. december 17-én 10,00 órakor

melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

A tájékoztató fórumot a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésével megbízott Nemesi Lajos tartja.

Gecse, 2020. december 8.

Tisztelettel:

Istenes Gyula
polgármester

 


 


HIRDETMÉNY - Nemzeti földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével történő értékesítésére vonatkozóan (PDF)

 

 

Felhívás

Ebösszeírás Gecsén

A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2020. június 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban Gecse közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Gecse Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Gecse közigazgatási területén 2020. június 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot ún. „Ebösszeíró adatlapot” kell kitölteni és azt (azokat) köteles az önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége, azok 2020. június 15-től kezdődően folyamatosan beszerezhetők a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 8543 Gecse, Kossuth u. 39. szám alatt, letölthető az önkormányzat honlapjáról PDF vagy DOC formátumokban a megfelelő linkre kattintva.

Kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal irodájában ügyfélfogadási időben 8543 Gecse, Kossuth u. 39., illetve a 06-89/579-200 telefonszámon kérhető.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:

személyesen vagy postai úton eljuttatva a 8543 Gecse, Kossuth u. 39.
személyesen – ügyfélfogadási időben - a Közös Önkormányzati Hivatalban kihelyezett gyűjtőládába
faxon a 06-89/356-925 fax számra
elektronikusan a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. elektronikus levélcímre.

Az 2017. évi ebösszeírásban bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2020. augusztus 31.

Az összeírás célja kizárólag a törvényi előírásnak való megfelelés.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.

Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a közös hivatal munkatársai ellenőrizhetik.
Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye- az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) kormányrendelet alapján - minimum 30.000,- Ft pénzbírság.

Együttműködését köszönöm!

Gecse, 2020. június 9.

Pfilfné Bagics Judit
Jegyző

 


TÁJÉKOZTATÓ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021 nevelési évre történő óvodai beiratkozásról szóló 7/2020. (III.25) EMMI határozatában a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

Azok a körzetbe tartozó óvodáskorú gyermekek, akik 2020. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, automatikusan felvételre kerülnek a Vaszari Napsugár Óvodába.
A szülőknek a beiratkozással kapcsolatos egyéb teendője nincs!
Kérjük, hogy az óvodavezetőnél jelezzenek azok a szülők, akik gyermeküket körzeten kívüli (nem a Vaszari Óvodába) kívánják beíratni!
A beíratáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.
A fentiekkel kapcsolatban bővebb információt az óvodavezető, Rasekné Kovács Andrea ad a következő telefonszámokon: 06 30-525-17-19, 06 30-529-27-98.

Mezei Zsolt
polgármester

 


 

A Nemzeti Népegyészségügyi Központ tájékoztatója a koronavírussal kapcsolatban

 


 


 


 


 


 


 


 

 

 


 


A tűzifa kérelemhez a dokumentum letölthető  ITT!

 


Gecse Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

kiírja a 2020. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan,

összhangban

Részletek a BURSA Hungarica menü alatt találhatók

  


Tisztelt Lakosok!

Az Agrárminisztérium 2019. július 1-7-ig parlagfű mentesítési hetet hirdet.

Ehhez kapcsolódóan kérem, az önkormányzatokat, hogy a parlagfű elleni védekezési tevékenységet, a programokat helyi szinten hirdessék, népszerűsítsék.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 17. § (4) bekezdése szerint a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A földhasználóknak folyamatosan kötelező megakadályozni, hogy területükön a parlagfű növény virágbimbós állapotba kerülhessen.

A parlagfű fejlettségétől függően hatósági ellenőrzésekre is bármikor sor kerülhet.

 


 

 

A hulladékudvar Április 1-től

keddenként 10:00-18:00-ig, szombaton 15:30-18:00-ig

tart nyitva!

 

Az új nyitvatartás rendje letölthető ITT!

 


 

 


 

IRÁNYTŰ - iskolaválasztáshoz letöltése

 


 

Gecse Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2019. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan, összhangban

 

 


 


TULAJDONOSI ÉRTESÍTŐ

Tisztelt Cím!

Alulírott Bialosinszki Ferenc, mint a Bakonyi Fakitermelő Bt Ügyvezetője (az EON hivatalos beszállítója), ez úton szeretném Önöket értesíteni, hogy:

Cégünk a Bakonyi Fakitermelő Bt az E. ON Áramhálózati Zrt megbízásából élet- és vagyonvédelmi okok miatt gallyazási és nyiladéktisztítási munkálatokat végez el az Ön(ök) területén, áthaladó kis- és középfeszültségű hálózatokon. A gallyazási és nyiladéktisztítási munkálatokat az EON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt hálózatain végezzük, a Villamos Energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. energiatörvény 124§, 133§, 137 § által biztosított törvényi rendeletek szerint, és a villamosmű biztonsági övezetről rendelkező 2/2013 (I.22.) NGM rendelet alapján.

A gallyazási munkálatok közérdekű munkálatok, a munka megkezdése élet- és vagyonvédelmi okokból történik, így munkálatokat   2018. június 11.-től   megkezdjük, és folyamatosan végezzük.

Amennyiben észrevételeik lennének, kérem, forduljanak az EON Áramhálózati Zrt területileg illetékes területgazdájához, illetve a Bakonyi Fakitermelő Bt-hez 06 30 267-9094,

Ügyintéző: Horváthné H. Krisztina +36-30-990-63-76; +36-70-908-63-01

Levelezési cím: 8439 Sikátor Ady Endre utca 2.

e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Megértésüket és segítségüket előre is köszönöm!

Kelt: Sikátor, 2018. június 1.

Bialosinszki Ferenc

Ügyvezető

 


 

Közérdekű közlemény

"A Magyar Honvédség kijelölt alakulatai nemzetközi szállító repülőgép gyakorlatot hajtanak végre 8 nemzet részvételével Magyarország légterében.
A végrehajtás során repüléseket hajtanak végre nappal és éjszaka. A gyakorlat mozzanatai keretében sor kerül teher illetve ejtőernyős dobásokra a kijelölt repülőterekre és területekre.
A repüléseket nagyméretű szállító repülőgépek hajtják végre a megszokottnál alacsonyabb magasságokon.
A feladatok végrehajtása során az ország számos területe felett feltűnhetnek, amely az átlagtól nagyobb zajhatással jár.
A gyakorlat során a repülőeszközök bázisául Pápa repülőtér szolgál.
A Magyar Honvédség és a résztvevő nemzetek a vonatkozó jogszabályok kereti között arra törekednek, hogy a legkisebb mértékben zavarják az állampolgárok megszokott nyugalmát.
Kérjük a lakosság megértését!"

 

 


 


Településképi arculati kézikönyv és településkép védelmi rendelet egyeztetésre

Tisztelt gecsei Polgárok, egyházak, érdekképviseleti, civil- és gazdálkodó szervezetek!

Elkészült Gecse Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településkép védelmi Rendelete, amelyet véleményezésre közzéteszünk Gecse Község honlapján (ITT!). Egyben tájékoztatjuk Önöket, hogy a Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet dokumentumok részletes ismertetésre is kerülnek II. lakossági fórumon.

 • A lakossági fórum helyszíne: Gecse, Kossuth u. 46.
 • Kezdési időpontja: 2017. december 19., 10,00 óra

A lakosság, az egyházak a bejelentkezett érdekképviseleti, civil- és gazdálkodó szervezetek, (partnerek) a kézikönyvvel és a rendelettel kapcsolatban véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek a lakossági fórumtól számított 8 napon belül írásban a polgármesternek címezve, vagy elektronikusan a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

Várjuk észrevételeiket, kérem tegyenek javaslatokat a településképi arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel kapcsolatban!

Gecse, 2017. december 8.

Istenes Gyula
polgármester

 


 

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a

Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába

Járőrtárs

beosztás betöltésére

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött,

a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.

 

Pályázat részletei ITT!

 
LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Gecse Község Önkormányzata a Településképi Arculati Kézikönyv, valamint a Településképi rendelet készítését határozta el a 314/2012. (XI.8.) Kormány rendelet előírásainak megfelelően.

 

Bővebben

 


Felhívás

Ebösszeírás Gecsén

A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2017. július 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban Gecse közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Gecse Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Gecse közigazgatási területén 2017. július 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot ún. „Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt (azokat) köteles az önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége, azok 2017. július 1-től kezdődően folyamatosan beszerezhetők a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 8543 Gecse, Kossuth u. 39. szám alatt, letölthető az önkormányzat honlapjáról a www.gecse.hu linkre kattintva.

Kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal irodájában ügyfélfogadási idóben 8543 Gecse, Kossuth u. 39., illetve a 06-89/579-200 telefonszámon kérhető.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:

személyesen vagy postai úton eljuttatva a 8543 Gecse, Kossuth u. 39.
személyesen – ügyfélfogadási időben - a Közös Önkormányzati Hivatalban kihelyezett gyűjtőládába
faxon a 06-89/356-925 fax számra
elektronikusan az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. elektronikus levélcímre.

Az 2015. évi ebösszeírásban bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!
Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2017. szeptember 30.

Az összeírás célja kizárólag a törvényi előírásnak való megfelelés.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.

Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a közös hivatal munkatársai ellenőrizhetik.
Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye- az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján - minimum 30.000,- Ft pénzbírság.

Együttműködését köszönöm!

Gecse, 2017. június 22.

Pfilfné Bagics Judit sk.

Jegyző

 

 

 


HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2017/2018-as nevelési évre az ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK beíratása

 • a Takácsi Bóbita Óvodában (Takácsi, Petőfi u. 15.)
 • a Magyargencsi Telephely Óvodában (Magyargencs, Petőfi u. 84.) valamint
 • a Vaszari Napsugár Tagóvodában (Vaszar, Fő u. 16.)

2017. április 24-én (hétfőn) 08.00 - 16.00 óráig,

2017. április 25-én (kedden) 08.00 - 16.00 óráig lesz.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépett rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Azokat a gyermekeket kell beíratni, akik 2017. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. Amennyiben szabad férőhely engedi, a 2,5 éves gyermek is felvehető az óvodába, így őket is előjegyzésbe lehet venni.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a.) pontja alapján szabálysértést követ el. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes jegyzőt.

A beiratkozáshoz a szülő hozza magával

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya),
 • a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya),
 • továbbá a gyermek TAJ kártyáját és születési anyakönyvi kivonatát.

 

 


 

F E L H Í V Á S

Az erdő- és szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, ilyenkor Magyarországon évente több ezer tűz keletkezik.
A szabadterületi tüzek megakadályozására vonatkozó általános előírás, hogy a terület tulajdonosa, használója köteles a területet éghető anyagtól, száraz növényzettől mentesen tartani.

A belterületi hulladékégetés – amennyiben más jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – tilos!

Kerti növényi hulladék égetésre csak ott van lehetőség, ahol ezt önkormányzati rendelet megengedi.

A kirándulóknak fontos tudnia, hogy csak a kijelölt tűzrakóhelyeken gyújthatnak tüzet. Ha befejezték a szabadtéri sütés-főzést, vagy a kerti hulladék égetését, akkor a tüzet minden esetben oltsák el vízzel és takarják le földdel. A dohányzók pedig minden esetben oltsák el az égő cigarettacsikket, mert az is könnyen tüzet okozhat.

Belterületen csak ott szabad kerti növényi hulladékot égetni, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Ilyen esetben is csak a rendeletben meghatározott időben szabad égetni. Ha az önkormányzatnak nincs a kerti növényi hulladék égetésre vonatkozó rendelete, akkor az tilos.

A külterületi tarlóégetést és vágott növények égetését a munkálatok előtt tíz nappal engedélyeztetni kell a helyi katasztrófavédelmi kirendeltséggel. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.

Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk abba az égetést és oltsuk el a tüzet!

A szabályok megszegése tűzvédelmi hatósági eljárást von maga után.

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

 


 

XVI. Szüreti Fesztivál 2016. szeptember 10. Gecse

 

Programok:

 • 6,00 Zenés ébresztő
 • 10,00 Szüreti Felvonulás
  Megállók: Önkormányzati Hivatal előtt és Rákóczi utcában
  Borkóstolás a Szőlőhegyben
 • 15,00 Szórádi Árpád, Gecsei Dallamvarázs Énekkar és a Vaszari Asszonykórus előadása
 • 16,00 Baráti Dalszínház operett műsora
 • 17,00 Kemeneshőgyészi Les Vigasz együttes
 • 17,20 Nefelejcs Nyugdíjasklub színjátszó csoport vidám műsora
 • 17,40 Felsőpatonyi Margaréta Népdalkör műsora
 • 18,00 Cimbora Népdalkör Béke-Mierovo
 • 18,20 Földes János és népi zenekara
 • 18,30 Kemenesmagasi citerazenekar
 • 19,10 Veszprém-Bakony Táncegyüttes
 • 20,00 Tombolasorsolás
 • 20,40 Tündy „Legyen a zene mindenkié” rock válogatás
 • 21,20 Horváthné Hollenczer Anita előadása
 • 22,00 Sós Fecó és Hencsy előadása
 • 23,00 Utcabál Dorcival

 

Kézműves termékek:

 • - gyöngy- és ásványtermékek
 • - csuhébabák
 • - textiltermékek
 • - kerámia
 • - darázsfészek mintás törölköző
 • - nádas fonott

 

PDFiconProgram letöltése

 

 Lakossági tájékoztatás – gombamérgezések megelőzéséről


Az átlagosnál csapadékosabb nyár kedvezett a vadon termő gombák szaporodásának, ezzel együtt jár, hogy megnövekszik a gombamérgezések száma is.
A gombászás kellemes időtöltés, de néhány fontos alapszabályt be kell tartani, hogy csak gombaszakértő által megvizsgált gombát fogyasszunk és nem vizsgált gombát soha ne ajándékozzunk ismerősöknek. A gombák ugyanis súlyos, akár halálos mérgezést is okozhatnak! 

 • - A gyilkos galóca és a gyilkos galóca típusú mérgezés a legsúlyosabb, esetleg halálos kimenetelű is lehet, azonban gyakoriak az egyéb gombák által okozott mérgezések, melyek lappangási ideje jóval rövidebb. Hányással, hasmenéssel vagy idegrendszeri tünetekkel (zavartsággal, hallucinációkkal) járnak, ritkán halálos kimenetelűek. – Ha a gomba elfogyasztását követő két órán belül jelentkeznek a tünetek, akkor nagy valószínűség szerint nem gyilkos galóca típusú mérgezésről van szó.
 • - A gyilkos galóca mérgezés gyomorrontást idéző tünetei ugyanis fél és 1 nap után jelentkeznek, majd a 3. napig javulás figyelhető meg, azonban a 3 és 6 nap között már olyan súlyos máj- és veseelégtelenség alakulhat ki, amikor csak a transzplantáció, azaz szervátültetés mentheti meg a beteget.
 • - A kezelés minél hamarabb megkezdése érdekében - a tünetek észlelését követően minden esetben forduljon orvoshoz és vigyen mintát a gombából, vagy az elkészített ételből, illetve tisztítási hulladékból, mert így a gyanúsított gombafajtája gyorsabban azonosítható. Nagyon fontos, hogy hányan ettek még a gombából készült ételből. Értesítsen minden fogyasztót a megbetegedésről és tájékoztassa őket arról, hogy ők is forduljanak minél előbb orvoshoz.
 • - Fontos továbbá a maradék étel további fogyasztásának megakadályozása!

 

VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
Népegészségügyi Főosztály
8200 Veszprém, József Attila utca 36.
telefon: 88/424-210, fax: 88/550-829, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 


 

Tájékoztatás: GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása a számlázással kapcsolatosan

 


 

ARATÓ FESZTIVÁL 2016!!!

 


 

Tájékoztatás a hulladékudvarokban gyűjthető építési-bontási hulladékokról

 


 

Tisztelt Gazdálkodó!

Értesítem, hogy a 2016. évi Területalapú támogatás igénylése megkezdődött!

Részletek itt!

 


LAKOSSÁGI FELHÍVÁS


az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos
szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály – pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett – megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés).

Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.

A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is –, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a
tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a katasztrófavédelem oldalait (http://www.katasztrofavedelem.hu),
vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu). Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság tájékoztató kisfilmjei az alábbi linkeken tekinthetőek meg:

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=39

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=32

Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

 

 


 


 

Felhívás a lakosság számára

 A tavasz közeledtével ismét előtérbe kerülnek a zöldterületek gondozása, a vízelvezetés, a tüzelés problémái.
Fentiekkel kapcsolatban néhány fontos dologra szeretném felhívni a lakosság figyelmét:

- A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet alapján a közutak kezelésének szabályait a rendelet mellékleteként kiadott szabályzat tartalmazza.
Ennek alapján az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell gondoskodnia az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról.

Kérjük, hogy ez alapján a gondozási munkálatokat szíveskedjenek elvégezni. Kérjük, hogy különös tekintettel gondoskodjanak az árkok tisztántartásáról! Az árkokban folyamatosan nyírják a füvet, az árkokat szíveskedjenek kitakarítani, figyelemmel az elfolyó nyílásokra is. Így szükséges gondoskodni a csapadékvíz elvezetéséről.

A szórakozó, a vendéglátó és az elárusítóhelyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitvatartás ideje alatt a használó köteles tisztántartani. Felkérjük ezen tevékenységet folytatókat, hogy az előírást szíveskedjenek betartani.

- Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezetvédelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről szóló 4/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete ezen felül előírja, hogy szemetet, hulladékot, salakot közterületen tárolni, lerakni, továbbá a közterületet egyéb módon beszennyezni tilos!

- Felhívom a figyelmet, hogy a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001.(XII.21.) kormányrendelet 2. § ((4) bekezdése alapján az alapbírság összege akár 50.000,- Ft is lehet a fenti esetek megszegése esetén!

- Az allergén gyom irtásáról még virágzás előtt gondoskodni szükséges. A parlagfű virágzását meg kell akadályozni adott év június 30. napjáig, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

- Aktuális téma az idő javulásával az égetés. Avar és kerti hulladék megsemmisítéséről elsősorban hasznosításával kell gondoskodni, amennyiben ez nem lehetséges, elszállításáról gondoskodni kell. Erre a településünkön kihelyezett szemétszállító edények alkalmasak, hiszen kimondottan komposztálandó anyag elszállítását teszik lehetővé. Kerti hulladékot csak kialakított tűzrakó helyen lehet égetni, ahol az égetés környezeti kárt nem okoz, emberi egészséget nem veszélyeztet. Kerti hulladékot közterületen égetni tilos! Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari és veszélyes hulladékot. Ezt sajnos nem mindig veszik figyelembe. Kérjük erre fokozottan figyeljenek! Az égetés szélcsendes időben, nagykorú személy felügyelete mellett történhet 14,00-19,00 óra közötti időszakban hétköznapokon. Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani és a parázslást – vízzel, földtakarással, egyéb arra alkalmas módon – meg kell szüntetni.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a felhívásban foglaltakat betartani szíveskedjenek!

Vaszar, 2016. március 22.

Pfilfné Bagics Judit
jegyző

 
 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a gyarmati hulladékudvar téli nyitvatartása

2015. november 2-től

kedd 10,00-16,00 óráig

szombat 10,00-16,00 óráig

 „Közterületen a zöldhulladék elhelyezése is illegális”

A nyár végi időszakban az egyik leggyakoribb a frissen levágott fű és a lehullott, rothadó, fogyasztásra már alkalmatlan gyümölcs. Az ilyen hulladék azonban kiváló táplálék a vaddisznó számára, ezzel segítve az állatok belterületen való megtelepedését, állandó jelenlétét.

Az örökzöldek lenyesett ágai szintén veszélyforrást jelenthetnek: a fenyő és a tuja, főleg elszáradt állapotban fokozottan tűzveszélyes.

Mint ahogy a nagy mennyiségben, egyben lerakott zöldhulladék, mert a végbemenő lebomlási folyamatok öngyulladáshoz vezethetnek. Az „erdei komposztnak” hitt zöldhulladék-halom akár több hektár erdőt veszélyeztető tűzfészekké is válhat.

A zöldhulladék illegális lerakásának komoly természetvédelmi kockázata is van, mivel elősegíti az invazív fajok, például a bálványfa, a parlagfű és a japán keserűfű terjedését. Az agresszív idegenhonos fajok a főváros környékén még meglévő őshonos védett erdők rovására terjeszkednek, visszaszorításuk nagy erőfeszítést igényel.

Akinek zöldhulladéka keletkezik, és azt nem kívánja, vagy nem tudja kertjében komposztálni, azt a bio szemétgyűjtő edénybe helyezve tegye legális elszállításra alkalmassá.

Forrás: Humusz Szövetség


Országos tűzgyújtási tilalom elrendelése 2015. július 3-tól visszavonásig


A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, továbbá az erdőterületen és a szabadban történő tűzgyújtás szabályai az alábbiakban olvashatók.

Fokozott tűzveszély esetén az erdészeti hatóság, illetve az erdőgazdálkodásért felelős miniszter rendelheti el a tűzgyújtási tilalmat, például a katasztrófavédelem kezdeményezésére. Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

Országos tűzgyújtási tilalom idején az önkormányzat által engedélyezett növényi hulladék égetése is tilos, valamint a katasztrófavédelem által kiadott irányított égetési engedélyek is érvényüket vesztik.

A tűzgyújtási tilalom elrendelése és annak visszavonása függ a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától. A tűzgyújtási tilalomról az érintett hatóságok a hivatalos honlapjukon teszik közzé a tűzgyújtási tilalomról szóló határozatot és térképet, de erről az országos közszolgálati média is tájékoztatást ad. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról – mint a jelenleg kihirdetett esetben is – a www.erdotuz.hu weboldal, valamint az onnan is elérhető szakmai honlapok is tájékoztatnak, amelyek ezen túl számos egyéb hasznos információval is szolgálnak. Honlapja kiemelt helyén
teszi közzé a hírt a katasztrófavédelem is: www.katasztrofavedelem.hu

A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él!

Az említett honlapokon napi frissítéssel megtekinthető az aktuális állapot. A lakosság a lakóhelye környékén található erdőterületekről az erdészeti hatóság által készített interaktív erdőtérképen is tájékozódhat.

 


Tűzvédelmi tájékoztató a kalászos termény betakarítási, kazalozási,
szalma összehúzási és bálázási munkáihoz.


A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen tűzveszélyes is. Arra kellő körültekintéssel kell felkészülni, különösen fontos a betakarítási munkálatokban résztvevő erőgépek tűzvédelme, az aratásra, illetve a tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betartása. Ezeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza.
 

Azért, hogy a meggondolatlanság, felelőtlenség miatt ne vesszen kárba az egész éves mezőgazdasági munka, az alábbi szabályok betartása különösen fontos:

 • - A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalma összehúzási és bálázási munkáiban csak tűzoltó készülékkel ellátott erő-és munkagép, valamint jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte.
 • - Kötelező az akkumulátorok megfelelő védőburkolása, illetve kipufogó és a szikratörő éghető anyagoktól való megtisztítása legalább naponta egyszer.
 • - Figyelni kell arra is, hogy sehol se csepegjen az üzemanyag vagy hidraulika-folyadék, mert ez nagyban segítheti egy esetleges tűz terjedését.
 • - Fontos, hogy a munkagépet tilos a gabonatáblán, illetve tarlón üzemanyaggalfeltölteni.
 • - A járműveken nyílt láng használatával járó karbantartást, javítást nem szabad végezni gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén, hiszen e munka során üzemanyag folyhat el, amelyet a nyílt láng lángra lobbanthat.
 • - Az aratást lehetőleg közút, illetőleg vasútvonal mentén kell először elvégezni, ezek mellett legalább három méter széles védőszántást kell kialakítani.
 • - Ugyanilyen védőszántást kell készíteni akkor, ha a munkaszünet idejére a kombájnt nem tudják a gabonatáblától, kazaltól legalább 15 méter távolságban leállítani.
 • - A munkálatok közbeni dohányzás veszélyeit is fontos szem előtt tartani, gabonatáblán még a járművek, erő- és munkagépek vezetőfülkéiben sem szabad dohányozni. Az aratás idejére a gabonatáblától 15 méterre kell dohányzó helyet kijelölni, ott vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.
 • - A szalmaösszehúzást és kazalozást végző erőgépek csak olyan távolságra közelíthetik meg a szalmát és a kazlat, hogy az ne jelentsen gyújtási veszélyt, ugyanis az erőgépek kipufogócsöve könnyen lángra lobbanthatja a száraz szalmát.
 • - Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az ezer négyzetmétert, és a szabadban összerakott kazlak között legalább húsz méter távolságot kell tartani, vasúti vágánytól legalább száz, közúttól és erdőtől legalább huszonöt méterre kell elhelyezni ezeket.
 • - A korábbi szabályozáshoz képest fontos változás, hogy a betakarítási munkák során használt, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén, annak tervezett időpontját 10 nappal előbb írásban a tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek egy példányát a járművön el kell helyezni.

Kelt; Pápa, 2015. július 2.


Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

 


A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási

települési ügysegédjének ügyfélfogadási ideje Vaszar településen

  

Ügyfélfogadás

rendszeressége

időpont

időtartam

hetente

hétfő

8,00-12,00

 

 


 

MEGHÍVÓ

 

Értesítem Önt, hogy 2014. február 12-én 9,00 órakor testületi ülést tartunk, melyre tisztelettel meghívom.
 

Az ülés helye: Közösségi Ház Gecse, Kossuth u. 46.

Napirend:

Napirendi javaslat:
1. Bm pályázat benyújtásáról döntés

Előadó: Istenes Gyula polgármester

 

Kérem, az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen!

Gecse, 2014. február 11.
 

Istenes Gyula
polgármester

 


 

MEGHÍVÓ


Vaszar, Gecse és Takácsi Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete

2014. február 4-én 17,30 órakor együttes testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
 

Helye: Önkormányzat közösségi háza 8543 Gecse, Kossuth u. 46.
 

Napirendi pontok:
 

1. Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadása Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző
 

2. Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására vonatkozó megállapodás módosításának elfogadása
 

Előadó: Istenes Gyula polgármester
 

Vaszar, 2014. január 29.
 

  Varga Péter                  Istenes Gyula                Kunszt Szabolcs
   polgármester                    polgármester                      polgármester

 


 


Vaszar, Gecse, Takácsi Községek Önkormányzatai Képviselő-testületei tagjai számának meghatározása


 

 

 

Tisztelt Lakosaink!

Községünkben továbbra is nagy probléma, hogy a szemetet illegálisan helyezik el a falu területén. Ezért ismételten tájékoztatom a lakosságot a község területén lévő hulladékudvar kínálta lehetőségekre. Ezen a hulladékudvaron került biztosításra, hogy többek között a gecsei lakosok a háztartásban keletkező hulladékokat ingyenesen elhelyezhessék. A hulladékudvar állandó, év közben folyamatos nyitvatartást biztosít. 

Hulladékudvar címe: 9126 Gyarmat Petőfi u. 25.

Nyitvatartás: 

Kedd: 12,00-18,00

Szombat: 12,00-18,00

A hulladékudvarban ingyenesen helyezhető el:

- Veszélyes hulladékok közül alkalmanként összesen 50 kg mennyiségben, de évente

legfeljebb 150 kg mennyiségben helyezhetők el elemek, akkumulátorok, elektronikai

hulladékok (izzó, fénycső), festékes és vegyszeres göngyölegek

- A veszélyes hulladéknak minősülő fáradtolaj hulladék alkalmanként 4 liter, de évente

legfeljebb 8 liter mennyiségben adható át a hulladékudvarban.

- Használt étolaj- és zsír hulladék alkalmanként 5 liter, de évente legfeljebb 60 liter

helyezhető el.

- Havonta 1 m3, de évente legfeljebb 3 m3 inert hulladék helyezhető el. Inert

hulladéknak tekintendő az ingatlanokon – hibaelhárításból vagy javításból származó

építési, bontási tevékenység során keletkező, veszélyes hulladékot nem tartalmazó,

elsősorban beton, tégla cserép, kerámia hulladék (Pala, kátránypapír nem helyezhető

el!).

- Mennyiségi korlátozás nélkül helyezhető el lom, műanyag, papír, üveg (ablaküveg),

fém csomagolási hulladék, textil hulladék, fa nyesedék (csak fanyesedék vihető, fű,

növényi maradványok nem!).

- Műszaki cikkek (mosógép, tv, hűtő): lakossági mennyiségben.

- Gumi (legfeljebb kisteherautó méretű): havi 4 db, évi maximum 12 db.

 

A hulladékudvarra történő hulladék szállításkor kérem a lakosságot, hogy vigyék magukkal az

számlát, melyen az ügyfélazonosító szám található, lakcímkártyájukat is az azonosításhoz.

 Kérjük a lakosokat, hogy a hulladékudvarra a hulladékot különválogatva vigyék el.

A hulladékszigeten lehet eldobni az újságpapírt, a háztartási üvegeket, az üdítős, sörös

fémdobozokat, a konzervdobozokat (elöblítve), a PET palackokat, étolajos, mosószeres

flakonokat (elöblítve).

Ezzel is csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége, továbbá a község területén illegálisan kidobott hulladékok mennyisége!

Kérem a Tisztelt Lakosokat, hogy a hulladékudvar szolgáltatásait minél szélesebb körben vegyék igénybe

Gecse, 2013. október 21.

Pfilfné Bagics Judit

jegyző


 

 

 

 


 

 

TÁJÉKOZTATÓ A TANKÖNYVOSZTÁS IDŐPONTJÁRÓL a Gyarmati Kossuth Lajos Általános Iskolában

 


 

 

 

 

Katasztrófavédelem tájékoztatása az aratáskor betartandó tűzvédelmi szabályokról

 

 


 

 

MÁV tájékoztatása 2013. június 03-án 8:30-tól 2013. június 10-én 14:30-ig menetrend módosításról

 

 

 


Földhivatal értesítése határszemléről


 

 

 

 

MÁV tájékoztatása menetrend módosításáról 2013. május 27. és május 31. közötti időszakban (vágányzári információ)

 

 


A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság országos digitális átállásról szóló hirdetménye   

 

 

 

 

Digitális átállás állami támogatás iránti igény

 

 


Hulladékudvar nyári nyitvatartása Gyarmaton:

Kedd, Szombat 12,00-18,00


Tisztelt Lakosaink!
Községünk területén az utóbbi időben egyre gyakoribbá vált, hogy a kutyák szabadon kószálnak a közterületeken.
Kérem a tisztelt lakosokat, hogy a kutyáját mindenki olyan körülmények között tartsa, hogy az ne tudjon az utcára kijutni, más telkére átmenni! Ezzel is próbáljuk mások nyugalmát biztosítani, s az esetleges balesetet elkerülni.
Kérem, szíveskedjenek kutyájukat a közterülettől, más ingatlanától elzárva tartani!
Az, akinek kutyája közterületen szabadon kószál, a szabálysértési törvény alapján pénzbírsággal sújtható.
Kérem a lakosokat, hogy a kutyákat közterületen csak pórázzal és szájkosárral ellátva vezessék!
Gecse, 2013. március 26.
Jegyző

 


Győr Szolg Tájékoztató 

 


FELHÍVÁS

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pápai Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra


 

 

 

JSN Artista is designed by JoomlaShine.com