CÍMER

 

MEGHÍVÓ

 

Értesítem Önt, hogy 2018. december 13-án 10,00 órakor testületi ülést tartunk, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Közösségi Ház Gecse, Kossuth u. 46.

Napirendi javaslat:

1. Víziközmű rendszer vagyonkezelésbe adásáról döntés Pápai Vízmű Zrt részére
Előadó: Istenes Gyula polgármester

2. Helyi esélyegyenlőségi programról döntéshozatal
Előadó: Istenes Gyula polgármester

3. Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Istenes Gyula polgármester

4. 2019. évi belső ellenőri intézkedési terv
Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző

5. Vízkárelhárítási terv elfogadása
Előadó: Istenes Gyula polgármester

6. Közös hivatal fenntartására vonatkozó megállapodás módosítása
Előadó: Istenes Gyula polgármester

7. Vegyes ügyek

Kérem, az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen!

Kérem, hogy távolmaradását részemre jelezni szíveskedjen!

Gecse, 2018. december 6.

Istenes Gyula

polgármester

 

 

 

JSN Artista is designed by JoomlaShine.com