CÍMER

Értesítem Önt, hogy 2012. június 26-án, 15,00 órakor testületi ülést tartunk, melyre tisztelettel
meghívom.

Az ülés helye: Közösségi Ház Gecse, Kossuth u. 46.

Napirend:
1. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012.(VI…) önkormányzati
rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról
szóló 3/2011.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Istenes Gyula polgármester
2. Vaszar, Gecse, Takácsi Községek Önkormányzata Általános Iskolai Intézményi
Társulása 2012. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Istenes Gyula polgármester
3. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012.(VI…) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.23.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Istenes Gyula polgármester
4. Ihász Gábor Általános Iskola alapító okiratának módosítása
Előadó: Istenes Gyula polgármester
5. Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodás Önkormányzati Társulás projektje önrészének
fizetéséhez kapcsolódó megállapodás elfogadása

Előadó: Istenes Gyula polgármester
6. Iskolai osztály létszám megemelése
Előadó: Istenes Gyula polgármester
7. Tagóvodai csoportszám és létszám meghatározása
Előadó: Istenes Gyula polgármester
8. Szociális ügyek (zárt ülés keretében)
Előadó: Istenes Gyula polgármester

Kérem, az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen!
Gecse, 2011. december 7.

Istenes Gyula
polgármester

 

JSN Artista is designed by JoomlaShine.com