CÍMER

Értesítem Önt, hogy 2013. február 12-én ,00 órakor rendkívüli testületi ülést tartunk, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Közösségi Ház Gecse, Kossuth u. 46.

Napirend:
1. Belső ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési terv elfogadása Előadó: Pfilfné Bagics Judit
2. Gyarmati Óvoda alapító okirat módosítása és egységes szerkezetű alapító okirat elfogadása Előadó: Istenes Gyula polgármester
3. Bóbita Napközi Otthonos Óvoda alapító okirat módosítása és egységes szerkezetű alapító okirat elfogadása Előadó: Istenes Gyula polgármester
4. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(II….) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2008.(V.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Istenes Gyula polgármester
5. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(II…..) önkormányzati rendelete Vaszar Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2004.(IX.8.) önkormányzati rendelete módosításáról Előadó: Pfilfné Bagics Judit körjegyző
6. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(II…) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Előadó: Istenes Gyula polgármester
7. Pápai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításának elfogadása Előadó: Istenes Gyula polgármestere
8. Vegyes ügyek
9. Szociális ügyek (zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra)
Kérem, az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen!
Gecse, 2013. február 6.

Istenes Gyula
polgármester

 

 

JSN Artista is designed by JoomlaShine.com