CÍMER

Értesítem Önt, hogy 2013. november 26-án  8,30 órakor közmeghallgatással egybekötött testületi ülést tartunk, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Közösségi Ház Gecse, Kossuth u. 46.

Napirend:

 1. Közmeghallgatás
  Előadó: Istenes Gyula polgármester
 2. Környezetvédelmi beszámoló
  Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző
 3. Civil szervezetek beszámolója a 2013. évi tevékenységről
  Előadó: civil szervezetek vezetői
 4. Falugondnoki tevékenységről szóló beszámoló
  Előadó: Kovács Imre falugondnok
 5. Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása
  Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző
 6. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 2/2013.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző
 7. Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosítása
  Előadó: Istenes Gyula polgármester
 8. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI….) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Istenes Gyula polgármester
 9. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról
  Előadó: Istenes Gyula polgármester
 10. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(…. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról
  Előterjesztő: Istenes Gyula polgármester
 11. Beiskolázási körzet meghatározása
  Előadó: Istenes Gyula polgármester
 12. Vegyes ügyek
 13. Szociális ügyek (zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra)

Kérem, az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen!

Gecse, 2013. november 22.

 

 

 

                                                                                               Istenes Gyula                                    

                                                                                               polgármester

 

JSN Artista is designed by JoomlaShine.com