CÍMER

Értesítem Önt, hogy 2015. november 5-én 15,00 órakor közmeghallgatással egybekötött testületi ülést tartunk, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Közösségi Ház Gecse, Kossuth u. 46.

Napirend:

Napirendi javaslat:

1. Közmeghallgatás, környezetvédelmi beszámoló
Előadó:
Istenes Gyula polgármester

2. Falugondnoki tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Kovács Imre falugondnok

3. Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2015.(X..) önkormányzati rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló /2013.(II..) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző

4. Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző

5. Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (X..) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
Előadó: Istenes Gyula polgármester

6. Beiskolázási körzetről döntés
Előadó: Istenes Gyula polgármester

7. Fogászati ügyeleti ellátáshoz kapcsolódó szerződés megkötése
Előadó: Istenes Gyula polgármester

8. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működtetésével kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Istenes Gyula polgármester

9. Fix-Pont Önkormányzati Feladatellátó Társulás társulási megállapodás módosítása
Előadó: Istenes Gyula polgármester

10. Vegyes ügyek

 

Kérem, az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen!

 

Gecse, 2015. október 30.

Istenes Gyula

polgármester

 

JSN Artista is designed by JoomlaShine.com