CÍMER

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy 2015. december 4-én 13,00 órakor testületi ülést tartunk, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Közösségi Ház Gecse, Kossuth u. 46.

Napirend:

Napirendi javaslat:

1. Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása társulási megállapodás módosításának elfogadása, egységes szerkezetű alapító okirat elfogadása
Előadó: Istenes Gyula polgármester

2. 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző

3. Köztisztviselői etikai kódex elfogadása
Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző

4. Közszolgálati ellenőrzésről tájékoztatás
Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző

5. FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás társulási megállapodás módosítása
Előadó: Istenes Gyula polgármester

6. Vegyes ügyek (Raiffeisen, Hársfák kivágása)

7. Méltatlansági eljárás lefolytatása (zárt ülés keretében)

Kérem, az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen!

Gecse, 2015. november 30.

Istenes Gyula
polgármester

 

 

JSN Artista is designed by JoomlaShine.com