CÍMER

Meghívó

Értesítem Önt, hogy 2016. október 25-én 15,00 órakor testületi ülést tartunk, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Közösségi Ház Gecse, Kossuth u. 46.

Napirendi javaslat:

1. Gecse Községért Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: Papatyi Eszter alapítványi elnök

2. Falugondnok 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: Kovács Imre falugondnok

3. Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző

4. Belső ellenőri jelentésre intézkedési terv elfogadása
Előadó: Istenes Gyula polgármester

5. Orvosi körzetek székhelyéhez kapcsolódó megállapodások elfogadása
Előadó: Istenes Gyula polgármester

6. Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási megállapodás módosítása
Előadó: Istenes Gyula polgármester

7. Polgármester jutalmazásáról döntés
Előadó: Istenes Gyula polgármester

8. Vegyes ügyek

Kérem, az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen!

Gecse, 2016. október 18.

Istenes Gyula
polgármester

 

 

JSN Artista is designed by JoomlaShine.com