CÍMER

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy 2017. május 9-én 9 órakor testületi ülést tartunk, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Közösségi Ház Gecse, Kossuth u. 46.

Napirendi javaslat:

1. Képviselő eskütétele

2. Vaszar, Gecse Óvodafenntartó Társulás megalakításáról döntés
Előadó: Istenes Gyula polgármester

3. Gyámhatósági tevékenységről szóló beszámoló elfogadása Pápakörnyéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója
Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző

4. Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017.(II.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 7/2016.(VI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Istenes Gyula polgármester

5. Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2017.(V..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díjáról szóló 5/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Istenes Gyula polgármester

6. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2017.(V.) önkormányzati rendelete a házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről
Előadó: Istenes Gyula polgármester

7. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2017.(V….) önkormányzati rendelete a közterület használatáról szóló 7/2007.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Istenes Gyula polgármester

8. Rendőrség 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: Istenes Gyula polgármester

9. Vegyes ügyek

 

Kérem, az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen!

Gecse, 2017. május 3.

Istenes Gyula

polgármester

 

JSN Artista is designed by JoomlaShine.com