CÍMER

Értesítem Önt, hogy 2011. január26-án, 16,00 órakor testületi ülést tartunk, melyre tisztelettel
meghívom.
Az ülés helye: Közösségi Ház Gecse, Kossuth u. 46.


Napirend:
1. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(I…..) rendeletetervezete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
Előadó: Istenes Gyula polgármester

2. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2011.(I….) rendelettervezete
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
Előadó: Istenes Gyula polgármester

3. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2011.(I….) rendeletetervezete
a települése szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról
Előadó: Istenes Gyula polgármester

4. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2011.(I….) rendeletetervezete
a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről
Előadó: Istenes Gyula polgármester

5. Bérleti díjakról, traktormunkák díjáról szóló határozat elfogadása
Előadó: Istenes Gyula polgármester

6. Árokásó gép beszerzéséről döntés
Előadó: Istenes Gyula polgármester
7. Vegyes ügyek
8. Szociális ügyek (zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra)
Kérem, az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen!
Gecse, 2011. január 19.
Tisztelettel:
Istenes Gyula
polgármester

JSN Artista is designed by JoomlaShine.com