CÍMER

 MEGHÍVÓ

 

Értesítem Önt, hogy 2015. február 12-én 14,30 órakor testületi ülést tartunk, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Közösségi Ház Gecse, Kossuth u. 46.

 

Napirend:

Napirendi javaslat:

 1. Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2015.(II…) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
  Előadó: Istenes Gyula polgármester
 2. Gecse Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
  Előadó: Istenes Gyula polgármester
 3. Gecse Község Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadása
  Előadó: Istenes Gyula polgármester
 4. Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2015.(II.) önkormányzati rendelete a támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
  Előadó: Istenes Gyula polgármester
 5. Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2015.(II…) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgáltatásról
  Előadó: Istenes Gyula polgármester
 6. Gecse Község Önkormányzat falugondnoki szolgálat szakmai programja
  Előadó: Istenes Gyula polgármester
 7. Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2014. évi tevékenységéről
  Előadó: Kovács Imre falugondnok
 8. Polgármester 2015. évi szabadságának kiadásáról döntéshozatal
  Előadó: Istenes Gyula polgármester
 9. Belső ellenőri jelentés intézkedési tervének elfogadása
  Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző
 10. Vegyes ügyek

 

Kérem, az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen!

 

Gecse, 2015. február 5.

 

 

Istenes Gyula

 polgármester

 

JSN Artista is designed by JoomlaShine.com