CÍMER

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy 2016. február 10-én 15,00 órakor testületi ülést tartunk, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Közösségi Ház Gecse, Kossuth u. 46.

Napirend:

Napirendi javaslat:

1. Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2016.(II…) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Előadó: Istenes Gyula polgármester

2. Gecse Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Előadó: Istenes Gyula polgármester

3. Gecse Község Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Istenes Gyula polgármester

4. Polgármester 2016. évi szabadságának kiadásáról döntéshozatal
Előadó: Istenes Gyula polgármester

5. Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2016.(II…) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013.(VI.4 .) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző

6. Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016.(II….) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díjáról szóló 5/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Istenes Gyula polgármester

7. Határozathozatal az egyes gépi munkák végzéséről, sátor, színpad bérbeadásáról
Előadó: Istenes Gyula polgármester

8. Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása társulási megállapodás módosításának elfogadása
Előadó: Istenes Gyula polgármester

9. Vegyes ügyek

Kérem, az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen!

Gecse, 2016. február 1.

Istenes Gyula
polgármester

JSN Artista is designed by JoomlaShine.com