CÍMER

Meghívó

Értesítem Önt, hogy 2017. november 13-án 15,30 órakor közmeghallgatással egybekötött testületi ülést tartunk, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Közösségi Ház Gecse, Kossuth u. 46.

Napirendi javaslat:

1. Közmeghallgatás
Környezetvédelmi beszámoló

2. Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Pfilfné Bagics Judit

3. Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosítása, egységes szerkezetű megállapodás elfogadása
Előadó: Varga Péter polgármester

4. Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Előadó: Istenes Gyula polgármester

5. Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2017.(XI….) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Istenes Gyula polgármester

6. Falugondnok 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló

7. Gecse község Önkormányzat Képviselőtestületének /2017.(XI….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás egyes szabályairól szóló 19/2004. (VI. 25.) rendelet módosításáról
Előadó: Istenes Gyula polgármester

8. FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Istenes Gyula polgármester

9. Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (XI..) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 11/2017.(VIII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Istenes Gyula polgármester

10. Vegyes ügyek

11. Bursa pályázatokról döntés (zárt ülés keretében)

 

Kérem, az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen!

Gecse, 2017. november 7.

Istenes Gyula

polgármester

 

 Két ülés közti beszámoló.

 

JSN Artista is designed by JoomlaShine.com